DÁLNICE PRO VAŠI ELEKTŘINU

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

 

ELEKTROTRANS a.s. je společnost patřící mezi jedničky na českém trhu v zajišťování komplexních služeb v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Mezi hlavní činnosti patří výstavba, projekce a inženýring vedení VVN na hladinách 110, 220 a 400 kV. Nově se také společnost zaměřuje na napěťovou hladinu VN/NN, a to jak v oblasti projekce, tak i realizace.

Jako člen skupiny VINCI Energies, působící pod mezinárodní značkou Omexom, disponujeme velkým zázemím a možností získávat a sdílet informace a zkušenosti z celého světa z oblasti přenosu a distribuce elektrické energie.

 

 

Společnost je silným a stabilním partnerem pro své klienty. Za kvalitu a odborně provednou práci ručíme svými dlouholetými zkušenostmi a kvalifikovanými odborníky.

Kvalitní práce a bezpečnost našich zaměstnanců jsou pro nás na prvním místě!

 

Hlavními odběrateli našich služeb na území České republiky jsou společnosti ČEPS a.s., ČEZ, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o. a Pražská energetika, a.s.

AKTUALITY

Výročí Laná, a.s.

Dne 5.října 2017 společnost Laná, a.s. oslavila 50. výročí svého založení. Při této příležitosti se naše tříčlenné družstvo, v sestavě – Andrášik Vladimír ml., Hošták Miroslav a Maňas Ondřej, zúčastnilo soutěže v montáži kotevního závěsu na fázový vodič. ... více

Setkání VINCI Energies Europe HR – Safety – Communication

Ve dnech 18. a 19. září proběhlo u Paříže setkání zástupců pro HR, BOZP a komunikaci všech solečností začleněných do VINCI Energies Europe. Hlavními body programu byla konference na téma Porozumění programu Dokonalá bezpečnost, Program HR pro rok 2018, Program ambasadorů pro... více

Prověrka BOZP a PO

V červenci 2017 proběhla v rámci celé společnosti Prověrka BOZP a Preventivní kontroly PO. Cílem prověrky bylo posoudit stav zajištění BOZP a PO u společnosti , identifikovat hlavní nedostatky a navrhnout opatření. Výsledkem prověrky byly zjištěny pouze tři „lehké nedostatk... více